BLI MEDLEM FOR DYRENES SKYLD!

Dyrebeskyttelsen Bergen, Norges eldste dyrevernorganisasjon, ønsker deg velkommen som medlem. Medlemmene er ryggraden i organisasjonen, og antall medlemmer er det sterkeste bevis en organisasjon kan ha for å tale dyrenes sak i forhold til endringer i Dyrevernloven, samt søknader om støtte til praktisk dyrevern. DIN stemme er viktig!

Dyrebeskyttelsen Bergen har 1.200 voksne medlemmer. Som medlem vil du årlig få informasjon tilsendt i form av årsberetning og nyhetsbrev. Du vil sammen med informasjon, få innbydelse til årsmøtet i mars og medlemsmøte i oktober. På årsmøtet foretas valg og gjennomgang av årsregnskap og årsberetning. På medlemsmøtet har vi alltid et spennende tema i form av foredrag i tillegg til informasjon om eget arbeid og aktiviteter i organisasjonen. Sosialt samvær, salg av effekter og utlodning er en hyggelig ramme rundt alle møtene.

Dyrebeskyttelsen Bergen er en selvstendig frivillig organisasjon, uten fast offentlig støtte. Hvert år redder vi hundrevis av syke, utstøtte og mishandlede katter, og driver et godkjent hjelpesenter for hjemløse og nødstedte dyr 365 dager i året. Dyrebeskyttelsen Bergen mener at mennesket har etiske forpliktelser overfor dyr. Dyr har egenverdi som individer, og skal ikke bare vurderes ut i fra den nytteverdi de måtte ha for oss mennesker.

I Dyrebeskyttelsen Bergen har du mulighet til å gjøre noe for dyrenes rettigheter sammen med andre som har samme engasjement og motivasjon.

VELKOMMEN!

Du kan melde deg inn ved å klikke HER. Når du kommer til skjemaet vil du måtte taste inn en kode i kodefeltet til høyre før du klikker på «Send».blimedlemmolly

Viktig!

Familiemedlemskap betyr to medlemmer som bor på samme adresse.  Vennligst legg inn hovedmedlem først og andre medlem (familiemedlem) etterpå.

Type medlemskap (priser 2016):

Hovedmedlem/voksen     350 kr/året

Familiemedlem (voksent medlem som deler adresse med et hovedmedlem)    300 kr/året (totalt 650 kr året)

Ungdom/student (13-26 år)     300 kr/året

Barn (inntil 13 år)     100 kr/året